Vertaling van Onnis on Inimene (Gelukkig de mens, Psalm 1:1,6; 2:11,12; 3:8; Estisch, Cyrillus Kreek)

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen.
De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de goddelozen loopt dood. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag, breng hem bevend uw hulde.
Gelukkig wie schuilen bij hem.
Sta op, Heer, en red mij, God.
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen.