Vertaling van Taveti Laul 104 (Psalm 104:1,24, Prijs de Heer, mijn ziel; Estisch, Cyrillus Kreek)

Prijs de Heer, mijn ziel. Loof de Heer! Heer, mijn God, hoe groot bent u. Loof de Heer!
Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt.
Dat de glorie van de Heer duurt tot in eeuwigheid!
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen.