Vertaling van Salve Regina (Francis Poulenc)

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid! Ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet!
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, O liefdevolle, O zoete Maagd Maria.