Toelichting bij het lied "De ce suis au coeur dolente"

De tekst van het lied De ce suis au coeur dolente (gecomponeerd door Ernest Montellier, Namen, België; 1894-1993) is ontleend aan twee strofen uit het middeleeuwse chanson Chanterai por mon corage, dat toegeschreven wordt aan Guiot de Dijon, ca. 1218. Het gaat om de derde en vierde strofe uit een chanson van vijf strofen.

De muziekuitgave schrijft het werk ten onrechte toe aan la dame de Fayel. Dit zal te maken hebben met de middeleeuwse Roman du castelain de Coucy et de la dame de Fayel.

De oude tekst, met moderne Franse vertaling, staat afgedrukt in Anthologie de la poésie lyrique française des XIIe et XIIIe siècles, Édition bilingue de Jean Dufournet, Gallimard, 1989, pp. 196-199.

Een kritische bespreking staat in het Groningse proefschrift La chanson de croisade: etude thematique d'un genre hybride van C. Th. J. Dijkstra, 1995.