Vertaling van Bogoroditse Dievo (Russisch orthodox)

O Maagd Maria, uit wie Christus geboren is, verheug u, u gezegende, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot: de redder van ons leven, die u gebaard hebt.