Kamerkoor Pur Sang, Hilversum

Onze Lieve Vrouwekerk, Hilversum interieur Onze Lieve Vrouwekerk, Hilversum

Programma van de mis in de Onze Lieve Vrouwekerk te Hilversum, zondag 21 mei 2006, muzikaal opgeluisterd door Pur Sang
Onze Lieve Vrouwekerk, Hilversum, raam
Maria, toevlucht der zondaren Openingslied: Christus die verrezen is (uit de "Bron" lied 5)

Woord van welkom

Schuldbelijdenis

Kyrie en Gloria uit de mis Prince of Peace (Latijn) van William Lloyd Webber

Gebed

1e lezing

tussenzang: Taveti Laul 104 (Psalm 104:1,24, Prijs de Heer, mijn ziel, Estisch),
in de toonzetting van Cyrillus Kreek.
vertaling van tekst

2e lezing

Evangelie-acclamatie: Alleluia (Russisch orthodox, uit Taizé)

Onze Lieve Vrouwekerk, Hilversum, raam
Maria, troosteres der bedroefden Preek

Credo (Gregoriaans, afwisselend koor en gemeente)

Intermezzo met collecte, waarbij Onnis on inimene
(Psalm 1:1,6, 2:11,12, 3:8, Estisch, Gelukkig de mens)
in de toonzetting van Cyrillus Kreek
vertaling van tekst

Prefatie: Dominus vobiscum

Prefatie gebeden (kort)

Sanctus en Benedictus uit Prince of Peace

Tafelgebed

Pater Noster

Vredeswens

Onze Lieve Vrouwekerk, Hilversum, raam
Het laatste avondmaal Agnus Dei uit Prince of Peace

Communie-uitreiking met eerst wat instrumentale muziek

Salve Regina (Latijn) van Poulenc
vertaling van tekst

Voorbeden, gebeden, een keer of drie afgewisseld met
Bogoroditse Dievo (Russisch orthodox)
vertaling van tekst

Slotgebed

Mededelingen

Zegen

Slotlied: God groet u, zuivere bloeme (uit de Parochiebundel, lied 63, blz. 119)


Informatie over de uitgevoerde muziek

Missa Brevis, "Prince of peace"
muziek: William Lloyd Webber (Engeland, 1914-1982, de vader van de bekende musical-componist Andrew Lloyd Webber)

Psalmen in het Estisch door Cyrillus Kreek (Estland, 1889-1962).

Salve Regina
muziek: Francis Poulenc (Frankrijk, 1899-1963)

Bogoroditse Dievo, lofzang op de maagd Maria uit de Russisch Orthodoxe kerk. Wij zongen op een toonzetting uit Taizé.